Yukarıgörle Mahallesi Kahvehane Kiraya Verilecektir

0

  ( Belediye Başkanlığından )

1- İlçemiz  Yukarıgörle Mahallesinde bulunan Kahvehane dükkanımız  2886 Sayılı Devlet  İhale Kanununun 45.maddesine istinaden açık arttırma  usulü teklif almak suretiyle  1 yıllığına  kiraya  verilecektir.

2- İhalenin  muhammen bedeli  Aylık  100,00-TL, olup geçici teminatı  50,00.-TL. dır. Geçici teminatın ihale saatinden  evvel  Belediye veznesine yatırılması gerekmektedir.

3– İstekliler  22.03.2018  tarihli  Perşembe  günü saat  10.20’ye kadar teminatlarını yatırarak Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacak ihaleye katılabileceklerdir. Sonuçlanmayan ihale ikinci kez  29.03.2018  tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır İhale tekrar  sonuçlanmazsa 15 gün içinde pazarlığa bırakılarak, ihale sonuçlanacaktır.

4-Belediye Encümeni İhaleyi en yüksek bedeli teklif edene verip vermemekte  yetkilidir.

5-İhale ile ilgili  diğer şartlar Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden öğrenilebilir.

12.03.2018

  Mustafa BÜYÜKYAPICI

 Karacasu Belediye Başkanı                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş: