Yazır Mahallesi’nde Belediyemize Ait Kahvehane Kiraya Verilecektir

0

İ L A N
( Belediye Başkanlığından )
1- İlçemiz Yazır mahallesinde bulunan Belediyemize ait Kahvehane dükkanı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden açık arttırma usulü teklif almak suretiyle 1 yıllığına kiraya verilecektir.
2- İhalenin muammen bedeli Aylık 50,00.-TL olup, Geçici Teminatı 50,00.-TL dir. Geçici teminatın ihale saatinden evvel Belediye veznesine yatırılması gerekmektedir.
3- İstekliler 19.07.2018 tarihinde saat 10.00’a kadar teminatlarını yatırarak Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacak ihaleye katılabileceklerdir. Herhangi bir sebeple yapılamayan ihale ikinci ihale tarihi olan 26.07.2018 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır .
4- İhaleye katılabilmek için gerekli şart ve belgeler:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Nüfus cüzdan sureti,
c) İkametgah ilmühabere,
d) Belediyemize borcu bulunmaması.
5- Belediye Encümeni İhaleyi en yüksek bedeli teklif edene verip vermemekte yetkilidir.
6- İhale ile ilgili diğer şartlar Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden öğrenilebilir. 06.07.2018
Mustafa BÜYÜKYAPICI
Belediye Başkanı

Paylaş: