Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Zeki İnal’ın başkanlığında gerçekleşti.

0

Karacasu Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Zeki İnal’ın başkanlığında gerçekleşti.Bugün gerçekleşen Ocak ayı Meclis toplantısı saat 14.00’de Karacasu Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşti.

Yoklama ile başlayan 2020 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısı maddelerin görüşülerek karara bağlanmasıyla devam etti.

Meclis toplantısında görüşülüp karara bağlanan maddeler;

1-Bir evvelki meclis zaptının görüşülmesi

2- Belediyemiz Denetim Komisyonuna Meclis Üyesi Mehmet OSAN, Uğur ÇOBAN, Fatih AKKIN, Nail KURT ve İbrahim KAYHAN oy birliği ile seçildi.

3- 2 kamyon,1 kepçe ve Belediyece yapılacak dükkanlar için 5 yıl süreli 1 milyon TL İller Bankası veya Kamuya ait veya özel bankalardan 1 milyon TL borçlanma yapılmasına ve bunun için Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

4-Belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalışan 3 adet mühendisin 2020 yılında kendilerine ödenecek ücretin 3000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

5-Belediyemiz norm kadrosuna tekniker ihdas edilmesi hususunun gündeme alınarak görüşülmesi hususu 4 kabul, 8 ret oyu ile kabul edilmedi.

6-Akif HUKUL’un Yukarıgörle mahallesindeki 282 ada 42 parseldeki taşınmazlık hissesinin Belediye’ye, Belediye hizmetlerinde kullanılması şartıyla yapacağı bağış ile ilgili talebinin görüşülerek gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi. Bağış talebi oy birliği ile karar verildi.

7-Belediyemize borcu bulunan Gültekin UYSAL’ın borcunu sulhen ödemek isteği talebinin gündeme alınması ve sulhen tasviyesine oy birliği ile kabul edildi.

8- Belediyemizce yapılacak GES için Büyükdağlı mahallesindeki taşınmaza imar planı yapılmasına ve planın imar komisyonundan geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

9-Milli Eğitim tarafından Belediyemizden okul yapılmak üzere istenen yerin Belediyemize ait Büyükdağlı mahallesinde TOKİ ve GES için yapılacak yerdeki imar planı dışındaki yerin imar planıyla ilgili hususların ilgili kurumca ikmal edilmesi ve bu işlerin 2 yıl içinde başlayıp 5 yıl içinde sonuçlanması halinde yer tesisine oy birliği ile karar verildi.

 

Paylaş: