Karacasu Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Zeki İnal’ın başkanlığında gerçekleşti.

0

Bugün gerçekleşen Ekim ayı Meclis toplantısı saat 14.00’de Karacasu Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Yoklama ile başlayan 2019 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısı maddelerin görüşülerek karara bağlanmasıyla devam etti.

Meclis toplantısında görüşülüp karara bağlanan maddeler;

 1. Bir evvelki meclis zaptının görüşülmesi.
 2. Yaykın Mahallesinde imar barışından faydalanan yerlerinin satışı hususunun görüşülmesi neticesinde yerin imar barışından yararlandığından mevzuat gereği bu kişilere satılması gerektiği anlaşıldığından belirtilen yerlerin satılması oy birliği ile karar verildi.
 3. Esençay Mahallesi Değirmenönü mevkii 233 Ada 3 parseldeki 1354.50 m2 lik taşınmazın satış hususunun görüşülmesi neticesinde belirtilen arazinin satılması oy birliği ile karar verildi.
 4. S.S Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanlığı ve Karacasu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığının talepleri üzerine Belediyemize ait yıkılan eski hamam arsalarının satılmamasına oy birliği ile karar verildi.
 5. Geyre Mahallesi dört yol mevkiinde belediyemize ait otoparkta bulunan T.C Ziraat Bankası A.Ş ait ATM cihazının protokol süresinin 10 yıl uzatılması hususu oy birliği ile kabul edildi.
 6. Belediyemize ait Çamköy Mahallemizde bulunan 0 Ada 494 Parselde bulunan 10.900 m2 lik tarla vasfındaki yerin 1.543 m2 lik kısmının bedelsiz olarak arıtma tesisinin yapılması için Aydın Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi neticesinde söz konusu yerin 2 yılda yapılması kaydıyla 10 yıllığına tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi.
 7. Belediyemize ait Yazır Mahallesi 0 Ada 235 Parselde bulunan zeytin bahçesinin satılmaması hususu oy birliği ile kabul edildi.
 8. Yaylalı Mahallesi eski yoğurt pazarında bulunan dükkanın 10 yıllığına kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi neticesinde söz konusu dükkanları 10 yıl süreyle kiraya verilmesine oy birliği ile karar verildi.
 9. Belediyemizin 2020 yılı görüşülmesi neticesinde Belediyemiz bütçesinin Bütçe Plan Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
 10. Geyre İlköğretim okuluyla birlikte ortaklaşa bir proje yapıp okulun temizlik işlerinde kullanılacak personelin Belediyemizce karşılanması Geyre mahallesinde okul ve çevresinde genel temizlik ile ilgili eğitim çalışmasının ilköğretim okulunca yapılmasına ve bu hususların bir protokol ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 11. Mehmet Akbaş’ın Belediyemize olan borcunun sulhen ödemek istediği talebinin kabul edilmesine borcun peşin ödenmesine vekalet ücreti ve dava giderlerinin ayrıca alınmasına oy birliği ile kabul edildi.
 12. Şehit ve Gazilerin çevre temizlik vergileriyle ilgili indirim yapılması hususunun mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.
 13. İbrahim Kayhan söz alarak Ataeymir’deki akaryakıt istasyonunda zeytin alındığını ve çatı yapıldığını sorarak bunu belediye mi yapıyor dedi. Belediye Başkanı Zeki İnal, konuyla ilgili gerekli araştırma yaparak bilgi verilecektir dedi ve toplantı sonlandırıldı.
 14. Gündeme havale edilmek suretiyle görüşülmek istenilen hususların görüşülmesi.

Paylaş: