İlçemiz Merkezinde ve Mahallelerinde Bulunan 2019 Yılı Zeytin Mahsulleri Satışı Yapılacaktır.

0

İLAN

( Belediye Başkanlığından )

1-İlçemiz Merkezinde ve Mahallelerinde bulunan 2019 yılı zeytin mahsulleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden açık arttırma usulü teklif almak suretiyle satışı yapılacaktır.

2-İhalenin Karacasu Merkezi zeytin mahsulleri Muammen Bedeli 18.000,00 TL dir.

Geçici Teminatı 550,00.-TL olup ihale saati 10,30 dur. Ataeymir Mahallesi zeytin mahsulleri Muammen Bedeli 90.000,00 Tl dir. Geçici Teminatı 2.700,00,-TL. olup ihale saati 10,40 tır. Yenice Mahallesi zeytin mahsulleri Muammen Bedeli 1.00,00 TL dir. Geçici Teminatı 30,00.-TL. olup ihale saati 10,50 dir. Geyre Mahallesi zeytin mahsulleri Mammen Bedeli 1.00,00 TL.dir. Geçici Teminatı 30,00.-TL olup ihale saati 11,00 dır. Çamköy Mahallesi zeytin mahsulleri Muammen Bedeli 1.000,00TL. DİR. Geçici Teminatı 30,00-TL. olup ihale saati 11,10 dur. Esençay Mahallesi zeytin mahsulleri Muammen Bedeli 1.000,00TL. dir. Geçici Teminatı 30.00-tl. olup ihale saati 11,20 dir. Bahçeköy Mahallesi zeytin mahsulleri Muammen Bedeli 1.000,00TL. dir. Geçici Teminatı 30,00.-TL olup ihale saati 11,30 dur. Geçici teminatların ihale saatinden evvel Belediye veznesine yatırılması gerekmektedir.

3-İstekliler 19.09.2019 tarihli Perşembe İhale saatinden önce Geçici Teminatlarını yatırarak Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacak ihaleye katılabileceklerdir. Sonuçlanmayan ihale ikinci kez 26.09.2019 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. İhale tekrar sonuçlanmazsa 15 gün içinde pazarlığa bırakılarak, ihale sonuçlanacaktır.

4-İhaleye katılabilmek için gerekli, şart ve belgeler;

a)Türk vatandaşı olmak,

b) Nüfus cüzdanı sureti,

c) İkametgah ilmühabere,

d)Belediyemizce borcu bulunmaması,

5-Belediye Encümeni İhaleyi en yüksek bedeli teklif edene verip vermemekte yetkilidir.

6-İhale ile ilgili diğer şartlar Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden öğrenilebilir.

 

Paylaş: