Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Zeki İnal’ın başkanlığında gerçekleşti.

0
Karacasu Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Zeki İnal’ın başkanlığında gerçekleşti. 7 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen Ekim ayı Meclis toplantısı saat 16.00’de Karacasu Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşti.

Yoklama ile başlayan 2020 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısı maddelerin görüşülerek karara bağlanmasıyla devam etti.

Meclis toplantısında görüşülüp karara bağlanan maddeler;

 

1-Bir evvelki meclis zaptının görüşülmesi

2- Meclis Üyesi Nuri Öncü’nün mazereti okunup kabul edilerek bu toplantı için izinli sayılmasına oy birliği ile kabul edildi.

3- İller  Bankası Anonim Şirketi Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Fotogrametrik Sayısal Halihazır Harita ve İmar Planına Esas Jeolojik Etüt Yapım İşinin  İller Bankasına yaptırılmasına, bu iş için ihtiyaç olan kredinin İller Bankasından alınmasına, Kredi için yapılacak olan iş ve işlemlerde Belediye Başkanının yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

4-Belediye Bütçesi Gelir Olarak 01-09 kodları arasındaki gelir kalemleri okundu. Gider Bütçesinin 01-09 kodları arasındaki gider sınıfları okundu. Gelir ve Gider arasındaki farkın İller Bankasından Borçlanma olarak karşılanarak gelir ve gidere denk bütçe yapıldığı görülerek bütçenin Bütçe ve Plan komisyonundan geldiği gibi kabul edilmesine 1 Red(Nail Kurt) oya karşı 10 Kabul oyu ile kabul edildi.

5- Belediyemize borcu olan Ozan SAYAR’ın Mehmet YILDIRIM’ın Yalçın ERDEN’in ve Cennet DOĞAN’ın talepleri okundu. Yapılan Müzakere neticesinde Ozan SAYAR’ın vergi, resim ve harç dışında kalan borcu için icra takibinin yapıldığı Ağustos ayı itibarıyla 37.904.82 TL borcunun olduğu Mehmet YILDIRIM’ında aynı şekilde vergi resim ve harç dışında kalan borcunun 2 Ekim 2020 itibarıyla 5407.01 TL olduğu Yalçın ERDEN’inde vergi, resim ve harç dışında olan borcunun 11.09.2020 itibarıyla 5262.16 TL olduğu Cennet DOĞAN’ın vergi, resim ve harç dışında kalan borcunun 9004.82 TL olduğu Necmettin YILDIZ’ında 6852.82TL vergi, resim ve harç dışında kalan borcunun olduğu bu alacaklarımızın öncelikle dava konusu olması kaydıyla devletimizin vergi, resim ve harçlar için uyguladığı yapılandırma formülü ile hesaplanacak tutar üzerinden borçlarını ödeyecekleri vadeye göre hesaplama yapılarak  ilk başta vekalet ücreti ve dava masraflarının tahsil edilmesi kaydıyla taksitli ödemek istemeleri halinde taksitlerini aksattıkları takdirde anlaşmanın bozularak doğrudan yasal iş ve işlemlere başlanılması hususları dahilinde belediyemize borcu olan mükelleflere sulhen anlaşarak alacaklarımızın tahsil edilmesine oybirliği ile karar verildi.  

6- Memuriyette iken bir üst öğrenime başlayıp bitiren bir personelin intibak işlemi yapılacağından belediyemiz norm kadrosunda 4. dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadrosunun 3. dereceli olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

7- İlçemiz Sanayi Sitelerinin dükkanlarının yapılması ve bu işin sonuçlanması için bu yerlerin kamulaştırılması için 5 yıllık imar programımıza alınması ve diğer iş ve işlemlerin yapılması için yapılan oylama neticesinde imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak gözüken 3 adet taşınmazın bulunduğu Tavas yoluna bitişik yerlerin kamulaştırılmasına ve bu işin 5 yıllık imar programına alınması 4 Red (Nail Kurt, İbrahim Kayahan, Erdinç Gümüş, Muammer Yıldız) oya karşı 7 Kabul (Zeki İnal, Mehmet Erikmen, Mehmet Osan, Fatih Akkın, Uğur Çoban, Memduh İlgili, Erbil Avcı) oyu ile kabul edildi.

8- İmar Planımızın Meydan, Park alanı ve iş hanı binasını içine alan Belediyemiz eski hizmet binasının bulunduğu alanın özel proje alanı olarak emsal 1.50,h.max;12.50 olarak imar planında değişiklik yapılmasına işbu karara istinaden plan değişikliği için gereğinin yapılmasına 2 red( Nail Kurt, Muammer Yıldız) 1 Çekimser(Fatih Akkın) oya karşı 6 kabul(Zeki İnal, Mehmet Erikmen, Mehmet Osan, Uğur Çoban, Erbil Avcı, Memduh İlgili) oyu ile kabul edildi.

9- Gündeme havale edilmek suretiyle görüşülmek istenilen husus sorgulandı. Görüşülmek istenilen husus olmamasıyla birlikte taplantıya son verildi.

Paylaş: