Belediyemize ait 3 nolu dükkan 3 yıllığına kiraya verilecektir

0

( Belediye Başkanlığından )

1- Belediyemize ait 2. Sanayi sitesinde bulunan 3 nolu  dükkan  2886 Sayılı Devlet  İhale Kanununun 45.maddesine istinaden açık arttırma  usulü teklif almak suretiyle  3  yıllığına  kiraya  verilecektir.

2- İhalenin  muhammen bedeli  Aylık  270,00-TL, olup geçici teminatı  300,00.-TL dir. Geçici teminatın ihale saatinden  evvel  Belediye veznesine yatırılması gerekmektedir.

3- İstekliler  08.03.2018  tarihli  Perşembe  günü saat  10.20’ye kadar teminatlarını yatırarak  Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacak ihaleye katılabileceklerdir. Sonuçlanmayan ihale ikinci kez  15.03.2018  tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır İhale tekrar  sonuçlanmazsa 15 gün içinde pazarlığa bırakılarak, ihale sonuçlanacaktır.

4-Belediye Encümeni İhaleyi en yüksek bedeli teklif edene verip vermemekte yetkilidir.

5-İhale ile ilgili diğer şartlar Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden öğrenilebilir.

20.02.2018

Mustafa BÜYÜKYAPICI

Karacasu Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş: