Ataeymir Mahallesi Antep Fıstığı Meyveleri Kiraya Verilecektir

0

                                                              

                                                                       İ L A N

                                                       ( Belediye Başkanlığından )

 1-İlçemiz Ataeymir Mahallesi mezarlığında bulunan  Antep fıstığı  Meyveleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden açık arttırma usulü teklif almak suretiyle  4 yıllığına (2018-2019-2020-2021 ) kiraya verilecektir.

2-İhalenin  muhammen bedeli KDV Hariç 4 yıllık  36.000,00-TL olup,  Geçici            Teminatı  1.200,00.-TL dir. Geçici teminatın ihale saatinden  evvel Belediye veznesine yatırılması gerekmektedir.

3- İhale  10.05.2018  tarihli  Perşembe  günü saat 10.10’da Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacak olup, herhangi bir sebeple yapılamayan ihale ikinci ihale tarihi olan 17.05.2018  tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

4 -Belediye Encümeni İhaleyi en yüksek bedeli teklif edene verip vermemekte  yetkilidir.

5 -İhale ile ilgili  diğer şartlar Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden öğrenilebilir.

26.04.2018

MUSTAFA BÜYÜKYAPICI

KARACASU BELEDİYE BAŞKANI

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş: